HOME LOGIN BESTUUR BREVETTEN CMAS DUIKLINKEN FOTOGALERIJ FAQ
GETIJDEN KALENDER MAILINGLIJST NIEUWS ROUTES SPONSORS WORD LID
 


Aansprakelijkheid

De Wilrijkse Duikschool, hierna genoemd de "WDS", verzekert niet dat de informatie die op deze website staat ten allen tijde accuraat of betrouwbaar is. De gebruiker van deze website bevestigt hierbij dat het gebruik van informatie teruggevonden op deze website ten allen tijde op eigen risico gebeurt. De WDS behoudt zich het recht voor om, naar eigen discretie en zonder verplichting, fouten of onvolledigheden te corrigeren in eender welk deel van de website.

Deze website, verzorgt door de WDS, wordt geleverd "zoals hij is", zonder garanties, expliciet of impliciet, en zonder de bewering dat alle gegevens terug te vinden op deze site geschikt zijn voor eerder welk doel, in het bijzonder het "duiken". In geen enkel geval zal de WDS aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig ongeval, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze site.

Informatie van derden

Referenties of linken naar andere sites waarvan de WDS niet de eigenaar is, worden enkel gegeven ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de WDS zeer voorzichtig en selectief is in het geven van referenties naar andere websites, kan de WDS niet garanderen of aansprakelijkheid opnemen aangaande de inhoud en/of de werking van de sites waarnaar gerefereerd wordt.

Rechtsgebied

Bij betwistingen zal steeds de Belgische wet van toepassing zijn op deze website, de aansprakelijkheid, de privacy en de algemene voorwaarden.

Aanpassingen

Alle informatie op deze website kan zonder waarschuwing aangepast worden. De gegeven informatie is op geen enkele manier wettelijk bindend.

Uw vragen, suggesties en opmerkingen

De WDS wenst geen confidentiële informatie via deze website te ontvangen, noch informatie welke door een copyright of trademark beschermd wordt, noch enige andere intellectuele eigendommen. Alle informatie, zoals suggesties, ideëen etc, welke op deze site door de gebruiker geplaatst worden, worden door de WDS verondersteld niet-confidentieel te zijn. De WDS is vrij deze informatie te gebruiken op een onbeperkte wijze en zal het recht hebben om deze informatie te gebruiken, te dupliceren, veranderen, door te zenden, te distribueren of circuleren of toegangelijk te maken aan derden, zonder daarvoor verdere permissie nodig te hebben, ongeacht het doel.

Handelsmerken

Het "Arlu Jantonise" duikfiguurtje dat op deze website gebruikt wordt, is een creatie en intellectueel eigendom van Peter Bosteels.