HOME LOGIN BESTUUR BREVETTEN CMAS DUIKLINKEN FOTOGALERIJ FAQ
GETIJDEN KALENDER MAILINGLIJST NIEUWS ROUTES SPONSORS WORD LID
 

Nieuws

 
 
 
Antwoord van Peter Germonpré op discussie PFO Gepost door Elke Jacobs
Het verwondert mij niet dat deze discussie gevoerd wordt. Ik vind dat jullie daar tot nu 
toe zeer goed op geantwoord hebben. 
 
Het is inderdaad zo dat
a. op dit moment ongeveer 25% of meer van de duikers - met een PFO - duiken zonder 
zich daar al te veel zorgen over te maken
b. dit zeker niet aanleiding geeft tot een onaanvaardbaar hoog aantal decompressie-
ongevallen
c. er zeker op dit moment geen enkele reden is om iedereen te vragen zich te laten 
onderzoeken met het oog op eventueel aanpassen van het duikgedrag
 
Maar het is ook zo dat:
a. een groot aantal "onverklaarbaar geachte" decompressieongevallen blijkbaar met 
een PFO te maken hebben
b. de gebruikte decompressie-profielen (computers, tabellen) vaak bij diepere duiken 
aanleiding geven tot kleine (microscopische) stikstofbelletjes in het bloed, en dat deze 
in bepaalde omstandigheden (die nog niet allemaal gekend zijn) aanleiding kunnen 
geven tot decompressieongevallen na passage door een PFO
c. duikers met een PFO dus theoretisch een grotere kans zouden kunnen hebben op 
decompressieongevallen.
 
Wetenschappelijk gezien kan dit op dit moment NIET bewezen worden, omdat we enkel 
beschikken over "retrospectieve" gegevens. de enige manier om de grootte van het 
toegenomen risico te evalueren,is het uitvoeren van een "prospectieve" studie: testen 
van een groot aantal duikers, ze verder laten duiken op de manier die ze willen, 
nakijken na een bepaalde periode of er méér decompressie-ongevallen opgetreden zijn 
bij diegenen die een PFO hebben en of dat significant méér is.
Pas op dat moment kunnen we besluiten of het PFO systematisch moet opgespoord 
worden bij duikers of dat er eventueel aanpassingen aan de decompressie-algoritmes 
moeten gebeuren bij PFO-dragers.
 
Het staat inderdaad iedereen vrij om al dan niet aan het onderzoek deel te nemen. Het 
staat ook iedereen vrij, die zich zorgen maakt over een eventueel PFO bij zichzelf, om 
naar een cardioloog te stappen en te vragen dat men hem een transoesofageale 
echocardiografie met contrastinspuiting doet (de enige betrouwbare manier om een PFO 
op te sporen). Misschien nog eenvoudiger: het staat iedereen vrij die zich zorgen maakt 
over een eventueel PFO bij zichzelf, om zijn duikgedrag nu al aan te passen zodat er 
geen microbellen gevormd worden bij de decompressie, en het PFO dus ook geen enkel 
probleem meer is.
 
In het belang van de wetenschappelijke waarde van het onderzoek (vrij eenvoudig te 
begrijpen dacht ik toch) is het noodzakelijk dat de uitslag niet wordt meegedeeld. Deze 
houding is helemaal niet onethisch, de studie werd trouwens door drie verschillende 
Comités voor Bio-ethiek (in Italie, Belgie en Engeland) goedgekeurd. Het spreekt 
overigens vanzelf dat de uitslag, na het voltooien van de studie, wel zal meegedeeld 
worden aan zij die dit wensen. Vandaar dat het belangrijk is dat de studie zo snel 
mogelijk voltooid raakt, en dat we dus nog volop kandidaten nodig hebben (tiens, met 
10.000 NELOS leden zou dit toch snel moeten lukken ? :)


Ouder nieuws