Nelos

Elke duikclub die de kwaliteit binnen de club wil verhogen en de club wil opwaarderen door het volgen van een kwaliteitsvolle bijscholing kan een kwaliteitslabel behalen. NELOS reikt ze jaarlijks uit op vier verschillende vlakken:

  • Beleid/Management
  • Ethisch en Medisch Verantwoord Sporten
  • Onderricht
  • Jeugdduiken

Door het volgen van een bijscholing krijgt de duikclub een label dat geldig is voor drie jaar. Hiermee toont de club aan dat ze kwaliteitsvol werkt.
Er worden verschillende bijscholingen georganiseerd, zowel door NELOS (intern) als door externe partners, bijvoorbeeld Dynamo-project en Sportac. Er is jaarlijks een ruime keuze. De toekenning van het label vindt plaats op de eerstvolgende Algemene Vergadering (AV) van NELOS en wordt mee opgenomen in de brochure “Clubs in jouw buurt”, onder een aparte rubriek “Kwaliteitslabels”.

De WDS heeft in 2019 alle vier labels behaald. Het label jeugdduiken hebben we behaald door enkele jaren mee te doen aan het project ‘DUIK ERIN’ waarbij we jongeren tussen 14-18 jaar een duikinitiatie gaven. De overige drie labels werden behaald omdat een of meerdere instructeurs of bestuursleden effectief een bijscholing bijwoonden. De informatie van deze bijscholingen wordt via de monitors- en bestuursvergaderingen en de dagelijkse werking verder verspreid.