Duikopleidingen


De NELOS-duikopleiding is opgebouwd rond een aantal duikbrevetten. Deze brevetten worden ook de sterren genoemd. Zij duiden op een bepaalde verworven duikvaardigheid en gaan van 1* Duiker (1*D) tot 4* Duiker (4*D) en lopen samen met de nitroxbrevetten. Aan elk brevet hangen een aantal voorwaarden, proeven, mogelijkheden en beperkingen vast.

Een duiker wordt een “kandidaat X*D” genoemd indien hij qua leeftijd, administratie, aantal duiken en wachttijd in aanmerking komt voor afname van het zwembad- en theorie-examen voor dit brevet en hij ook effectief interesse vertoont om aan dit examen deel te nemen.

Hieronder vind je een korte uitleg over onze verschillende duikbrevetten:

1* duiker

De 1*D is een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en klaar is om openwaterervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS. De 1* duiker mag duiken tot 20m diepte, onder leiding van een 3*D, na minstens 15 duiken en als enige 1*D in de groep.

Om aan de opleiding tot 1* duiker te kunnen deelnemen die je aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • 14 jaar oud zijn bij de aanvang van de opleiding
 • medisch geschikt zijn
 • lid zijn van een NELOS

De opleiding kandidaat 1*D bestaat uit:

1 – Zwembadgedeelte, onder de vorm van permanente evaluatie:

 • 100m zwemmen zonder uitrusting en 10 min watertrappelen en drijven
 • 100m met vinnen, snorkel, duikbril en lood
 • 1x duikbril ledigen
 • 10m apneu
 • 20s stilstaande apneu
 • ademautomaat op fles kunnen monteren en demonteren
 • gecombineerde oefening: voorwaartse sprong + 25m op snorkel + 25m op automaat + eendenduik + 3x buddy-breathing + 1x duikbril ledigen.
 • 50m onder water zwemmen met duikfles.
 • oefening met reddingsvest en 2de ademautomaat
 • equiperen voor openwaterduik en rechtopstaand dalen
 • evaluatie theorie door 1*I.

2 – Open Water:

 • geen “echt” examen maar een permanente evaluatie.
 • kaartensysteem (paraferen “in training” of “geslaagd”).
 • aftekenen gebeurt door een 1*I, delegatie naar AI mogelijk.

3 – Homologatie:

 • Na 5 duiken op maximum 15 meter diepte.

Nadat de gehomologeerde 1*D minstens vijf duiken tot 15m heeft gedaan mag hij tot maximum 20m duiken.

2* duiker

Als je al wat duikervaring hebt en je hebt de smaak te pakken dan kan je je aanbieden als kandidaat 2* duiker.

De 2* duiker moet in staat zijn om onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren. Hij moet daarbij in staat zijn om manifeste duikongevallen te herkennen en er adequaat op te reageren. Een 2*D kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

De 2*D mag:

 • duiken onder begeleiding van een 3*D tot 30m diepte.
 • duikerleider zijn van een groep met een andere 2*D. De maximum diepte is dan beperkt tot 20m.

De opleiding kandidaat 2*D bestaat uit:

1 – Zwembadgedeelte, onder de vorm van examen:

 • 200m zwemmen
 • 20m apneu
 • 1x duikbril ledigen
 • 30s stilstaande apneu
 • gecombineerde proef
 • 4 x 10m tussen twee flessen
 • 30m wisselademhaling
 • proef met reddingsvest en 2de ademautomaat
 • mondeling of schriftelijk theorie examen.

2 – Openwaterproeven:

 • B1 : 300m vinzwemmen in volledige uitrusting binnen 15min
 • B2 : Stijging van zone (13-15) tot aan de oppervlakte
 • B3 : Redding van de zone (8-10) tot aan de oppervlakte – 50m slepen – CPR – O2
 • B4 : Statische wisselademhaling en stijgen op 2de ademautomaat van zone (13-15) naar de oppervlakte
 • BL1: Elementaire duikleiding
 • BL2: Elementaire duikleiding
 • BL3: Elementaire duikleiding

3 – Andere vereisten:

 • 15 duiken in totaal alvorens homologatie 2*D
 • geslaagd zijn voor zwembad, theorie en openwaterproeven.

De volgorde van de componenten en de volgorde van de proeven tijdens het zwembadexamen wordt aan de discretie overgelaten van de duikschoolverantwoordelijke.

Beperkingen van een 2*D als duikleider:

 • elke duiker moet minstens 18 jaar zijn
 • elke duiker moet tenminste 3 duikleidingen gedaan hebben
 • er is maximum mededuiker
 • het mag geen bijzondere duik betreffen (zoals beschreven in het veiligheidsreglement).
 • de duikplaats moet hem/haar bekend zijn
 • bij een duik met beperkte zichtbaarheid en/of stroming moet een instructeur ter plekke zijn goedkeuring geven.
 • het mag geen decompressieduik zijn.
3* duiker

Als je wat meer wil en al de nodige ervaring hebt opgedaan, en ook zelf eens het heft in handen wil nemen om anderen jouw duikkunnen te laten zien dan is het 3* brevet voor jou.

De wereld van de 3* duiker reikt tot 40m diepte. Daarmee ligt zo goed als de hele Oosterschelde en de hele duikwereld aan jouw voeten.

De 3*D moet in staat zijn “zelfstandig” te duiken met zijn buddy. Hij moet tevens duiken kunnen  leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben. Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

De 3*D mag:

 • duiken met alle 2*D
 • uitzonderlijk ook duiken met één 1*D indien deze 15 duiken heeft. Max 20 meter.
 • duiken tot maximum 40m.

Uitzondering: Zij die hun brevet gehaald hebben voor 01/02/2005 mogen duiken tot 57m.

De opleiding kandidaat 3*D bestaat uit:

1 – Zwembadgedeelte, onder de vorm van examen dat binnen de 45 min met uitgevoerd worden:

 • 25m dynamische apneu.
 • 45s stilstaande apneu
 • 2x duikbril ledigen
 • gecombineerde proef
 • ster met vier duikers
 • 60m met 2 duikers op 1 fles
 • 20m in apneu (met fles aan)
 • 4 x 20m tussen twee flessen
 • theorie examen.

2 – Openwaterproeven (deze mogen pas afgenomen worden na de 25 duiken op 30m):

 • C1: 600m vinzwemmen binnen 30min
 • C2: opstijgen van zone (25-30) aan 10m/min + OSB
 • C3: technische redding van zone (8-10) tot 0m + 100m slepen + CPR + O2
 • C4: zone (25-30): statische wisselademhaling + stijgen op 2de ademautomaat naar oppervlakte.
 • C5: technische redding van zone (25-30) tot 10m
 • CL1: duikleiding zonder bijzondere specificaties
 • CL2: duikleiding zonder bijzondere specificaties
 • CL3: duikleiding met gebruik OSB en kompas
 • CL4: duikleiding in de Oosterschelde, duikbril ledigen, met gebruik OSB en kompas.

3 – Andere vereisten:

 • aangesloten bij een NELOS club
 • medisch geschikt zijn
 • minimum 16 jaar
 • minstens 6 maand 2*D zijn
 • minstens 60 duiken
 • minstens 30 duikuren
 • minstens 4 duiken in Zeeland gedaan hebben
 • minstens 4 duiken vanaf een boot
 • minstens 40 duiken tussen 10m en 30m
 • minstens 25 duiken in de zone (25-30).

De volgorde van de componenten en de volgorde van de proeven tijdens het zwembadexamen wordt aan de discretie overgelaten van de duikschoolverantwoordelijke.

4* duiker

Voor jou bestaan geen duikgeheimen meer. Je kan zelfs 1* duikers begeleiden in de praktische kant van het duiken.  Je kan complexe duiken begeleiden, ook dieper dan 60m.

De 4* duiker kent de gevaren van extreme duiken en weet hoe er mee om te gaan. Dit is de opstap naar instructeur.

Je bent de meest ervaren sportduiker die er is. Een gedegen opleiding hoort daar bij natuurlijk!

Ontdek onze instructeuropleidingen