Instructeuropleidingen


Buiten de sporttechnische brevetten bestaan er bij NELOS nog vier instructeurstitels (Assistent instructeur,1*, 2* en 3* Instructeur) voor zij die zich wensen in te zetten op club-, federaal- of zelfs nationaal niveau. De kandidaten dienen een theoretisch examen af te leggen, een theorie- en zwembadles te geven en openwaterproeven af te leggen.

Assistent instructeur (AI)

Een AI moet in staat zijn “zelfstandig” te duiken. Hij moet in staat zijn duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden door Belgische duikers. Hij moet in staat zijn beginnende of onervaren duikers te begeleiden en tevens onder de verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken van deze laatste over te nemen. Hij moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren. De AI kan zelfstandig instaan voor de opleiding theorie en zwembad van 1*D en opleidingsduiken 1*D uitvoeren.

Een AI mag met iedereen duiken zonder beperking van brevet, met uitzondering doopduiken

De opleiding Kandidaat Assistant Instructor bestaat uit:

1 – Zwembadgedeelte, onder de vorm van examen in verplichte volgorde, in maximum 35 minuten. Tussen de proeven wordt 1 minuut recuperatie toegelaten. Herkansing is enkel toegelaten bij een technisch defect.

 • 40m in apneu
 • 60s statische apneu
 • 3x duikbril ledigen
 • ster met 6 duikers
 • 60m met 3 duikers op 1 toestel
 • achterwaartse val en 25m apneu met gesloten toestel
 • rolsprong – uitrusting afleggen en terug aandoen
 • 4 x 25m tussen twee flessen.
 • schriftelijk theorie examen met mondelinge evaluatie door een federaal aangestelde jury van min. twee 2*I en onder algemeen voorzitterschap van een 3*I.

2 – Openwaterproeven (Verplicht in “onze” wateren uit te voeren. Proeven op 40m mogen pas uitgevoerd worden na de vereiste 20 duiken op minstens 40m.)

 • D1: 1500m palmen
 • D2: Opstijgen van de zone (35-40) aan 10m/min + OSB
 • D3: Redding van de zone (13-15) tot 0m + 150m slepen + CPR + O2
 • D4: Zone (35-40): statische wisselademhaling + stijgen op 2de ademautomaat naar de oppervlakte
 • DL1: Duikleiding met een beginneling
 • DL2: Duikleiding met interpretatie van duiktekens
 • DL3: Duikleiding vanaf een boot
 • DL4: Duikleiding met proefafname duikleiding.

3 – Vereisten:

 • Lid zijn van een NELOS club
 • Medisch geschikt zijn
 • Minstens 18 jaar
 • Één jaar 3*D zijn
 • 40 duiken sinds 3*D
 • minstens 60 duikuren
 • in totaal 120 duiken hebben waarvan 40 duiken in de zone (25-30), 20 duiken in de zone (35-40), 30 duiken in de zone (25-30) in zee (Oosterschelde volledig aanvaard), 4 duiken in heldere zee en 4 duiken in de zone (25-30) in zoet water
 • cumulatie is toegelaten
 • geslaagd zijn voor al de openwaterproeven en duikleidingen.

Volgende instructeurstitels

AI’s die hiervoor interesse tonen kunnen zich verder bekwamen op het vlak van de duikorganisatie, het afnemen van openwaterproeven en in de specifieke didactiek en pedagogie. Als zij hierin slagen kunnen zij, na het behalen van het 4* brevet  en  na een theoretisch en praktisch examen, de titel van 1* instructeur bekomen.

Voor de titel van 2* instructeur dient een duikstage worden afgelegd.

Voor de titel van 3* instructeur is een verhandeling vereist. De gedetailleerde vereisten voor iedere instructeurstitel valt buiten het kader van deze website.

Bij andere duikbrevetten, horen natuurlijk gespecialiseerde instructeursbrevetten.

Zo vind je bij NELOS nitrox-instructeurs, instructeurs die gespecialiseerde zijn in de diverse technische opleidingen en nog veel meer.

Als je hier meer over wil weten, spring dan eens binnen op woensdagavond!

Ontdek onze Nitrox-opleidingen